ابن عربی و ولایت امیرالمونین علیه السلام

حجة الاسلام بخشی(ازاساتید اخلاق)نقل کردند: بنده خودم در یک جلسه خصوصی که در خدمت علامه طباطبایی بودم ایشان فرمودند: «یکبار در عالم بیداری (نه خوابمحی الدین را در اتاق دیدم و از او در مورد ولایت آقا امیرالمؤمنین (علیه السلام) پرسیدماما محی الدین جوابی نداد و سکوت کرد! علامه طباطبایی در ادامه فرمودند: من از سکوت او فهمیدم که هنوز در اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) دچار مشکل است!!»

جالب اینجاست که حجة الاسلام بخشی تأکید داشتند این قضیه که علامه طباطبایی فرمودند در عالم بیداری بوده نه خواب و رؤیا!!

/ 0 نظر / 30 بازدید