اللهم عجل لولیک الفرج

انتشار معارف و فضایل اهل بیت علیهم السلام

 
غزلی ناب
نویسنده : محمد جعفری - ساعت ٧:٢۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۸/۱٢
 

شراب تاک ننوشم دگر ز خم عصیر ----- شراب پاک خورم زین سپس ز خم غدیر
به مهر ساقى کوثر از آن شراب خورم ----- که درد ساغر او خاک را کند اکسیر
از آن شراب کز آن هر که قطره اى بچشد ----- شود ز ماحصل سر کاینات خبیر
به جان خواجه چنان مست آل یاسینم ----- که آید از دهنم جاى باده بوى عبیر
دو صد قرابه شراب اربیک نفس بخورم ----- که مست تر شوم اصلا نمى کند توفیر
عجب مدار که گوهرفشان شوم امروز ----- که صد هزارم دریاست در درون ضمیر
دمیده صبح جنونم چنان که بر وى دم ----- ز قل اعوذ برب الفلق دمد زنجیر
برآن مبین که چو خورشید چرخ عریانم ----- برآن نگر که جهان را دهم لباس حریر
نهفته مهر نبى ، گنج فقر در دل من ----- که گنج نقره نیرزد برش به نیم نقیر
فقیر را به زر و سیم و گنج چاره کنند ----- ولى علاج ندارد چو گنج گشت فقیر
اگر چه عید غدیرست و هر گنه که کنند ----- ببخشد از کرم خویش کردکار قدیر
و لیک با دهن پاک و قلب پاک اولیست ----- که نعت حیدر کرار را کنم تقریر
نسیم رحمت یزدان قسیم جنت و نار ----- خدیو پادشهان پادشاه عرش سریر ...
بزرگ آینه یى هست در برابر حق ----- که هر چه هست سراپا دروست عکس پذیر
نبد ز لوح مشیت بزرگتر لوحى ----- که نقش بند ازل صورتش کند تصویر
دمى که رحمتش از خلق سایه برگیرد ----- همان دم از همه اشیا برون رود تاثیر
زهى به درگه امر تو کاینات مطیع ----- زهى به ربقه حکم تو ممکنات اسیر
چه جاى قلعه خیبر که روز حمله تو ----- به عرش زلزله افتد چو برکشى تکبیر
تویى یداللّه و آدم صنیع رحمت تست ----- که کرده یى گل او را چهل صباح خمیر
گمانم افتد کابلیس هم طمع دارد ----- که عفو عام تو آخر ببخشدش تقصیرش